10. REUNIÓ EQUIP IMPULSOR MAGNET MARÇ 18

El dimecres 19 de març a les 17h ens vam reunir l’equip impulsor Magnet.
Aquest està format per:
– David Vilalta (Departament d’Ensenyament)
– Iñaki Andrés (Formador GrupIREF)
– Josep Bautista (Director)
– Sílvia Demelo (Cap d’Estudis)
– Imma Caelles (Secretària)
– Rosana Martín (Tutora de P3 i coordinadora d’Ed. Infantil)
– Elena Martínez (Tutora de la USEE i coordinadora de Cicle Inicial
– Eva Martín (Tutora de 3r i coordinadora de Cicle Mitjà)
– Isabel Abad ((Tutora de 6è i coordinadora de Cicle Superior)
– Marutxa Bayona (Mestra d’Ed. Especial)
– Aroha Pardo (Mestra d’Ed. Física)
– Lourdes Sebastián (Tutora de 3r)
– Eulàlia Formiguera (Presidenta de l’AMPA)
Objectius i temes tractats a la sessió entre d’altres:
Dissenyar la realització de les funcions dels quatre eixos establerts al preprojecte presentat.
Revisió entre tots de les tasques, amb dates, a realitzar tant el grup impulsor com el claustre.
Adequar el projecte al llarg d’aquests tres anys a les nostres inquietuds com a claustre i els nostres interessos. Donar la prioritat al llarg d’aquest temps on creiem que és més convenient fer-ho i sempre fent participar al claustre.
Plantejament per esdevenir una comunitat de pràctica reflexiva.
Ha estat molt interessant i engrescadora. Com diu el David Vilalta, podem resumir la reunió en:
Compromís, pro activitat, idees i simpatia!