A FILOSOFIA, ELS INFANTS DE 2N CONVERSEN SOBRE ELS DIFERENTS MODELS DE FAMÍLIA

Al llarg d’aquest trimestre, la família i els diferents tipus de famílies existents és un dels temes treballats a les aules de 2n durant  les sessions de filosofia 3/18.

Cada infant ha compartit amb la resta del grup com està formada la seva família i a quines persones considera “família”. També han conegut diferents models de família que s’allunyen dels rols més tradicionals establerts per la societat i amb els quals tot sovint no tenen contacte.

Per concloure aquest apartat, cada infant ha dibuixat a aquelles persones que considera la seva família més propera, encara que de vegades no coincideixin amb les figures preestablertes socialment.

Com veieu, un dels objectius de la Filosofia és crear un espai on els infants se sentin lliures per a poder expressar les seves opinions i compartir amb les seves companyes i companys experiències personals i vivències. Alhora, és una oportunitat per a  conèixer i descobrir situacions socials que s’allunyen de la seva quotidianitat.

Fotos: 2n