ELS ALUMNES DE 5è PARTICIPEN EN LA PRIMERA ASSEMBLEA PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA

Aquest curs, l’alumnat de 5è torna a participar en el projecte CuEmE. El programa «Cultura Emprenedora a l’Escola» (CuEmE) fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària. Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l’Administració i altres agents socials de la seva localitat.
El divendres 8 de novembre els alumnes de 5è A van realitzar la primera Assemblea per a decidir qui seria el secretari i el moderador. Les Assemblees són les reunions que realitzen els socis de la cooperativa per prendre decisions. Per a un bon funcionament, cal tenir molt present quines són les normes:
● Parlarem per torns de paraula sol·licitats al moderador o moderadora.
● Escoltarem els altres quan parlin.
● Respectarem totes les opinions.
● No faltarem al respecte als companys.
● No cridarem ni parlarem si no tenim el torn.
● Totes les idees i propostes que es presentin a l’assemblea s’han de justificar o raonar.
● Al final de la discussió de cada tema que portem a l’assemblea decidirem per votació les accions a fer.
Es van presentar molts candidats per tal de ser moderador/a i secretari/a. Després de realitzar les votacions, la Fàtima va ser escollida com a moderadora i en Quim com a secretari.
Us deixem unes fotos.

Fotos: