Projecte EducaCont

El nostre Institut ha participat al Projecte EducaCont IoT, que ha distribuït estacions meteorològiques a diferents centres de Catalunya.

A continuació podeu observar les dades en directe recollides per la nostra estació referents a humitat, temperatura, NO2, Densitat de Pols i CO.