Què volem?

El projecte parteix de la idea d’infant que tenim per preguntar-nos sobre què necessita aprendre  un infant i quines eines li oferim perquè progressi i sobre quin ha de ser el  paper del mestre. A l’escola creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s i investigar, la seva capacitat de construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals.

El fonamentem en un model per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a aprendre, aprendre a viure i a la vegada aprendre a conviure, utilitzant mètodes pedagògics centrats en metodologies actives. Vivim en una societat en continua transformació i en conseqüència,  les idees que fonamenten el model educatiu actual han de canviar de paradigma. Quan parlem de metodologies ho fem des d’un punt de vista més respectuós amb les necessitats dels infants, amb el desig d’aprendre que tenen tots els infants, i preguntant-nos com des de l’escola podem preservar el desig d’aprendre, com respectar les diferències en els ritmes de desenvolupament i com respondre a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes.