Primària

En aquest apartat us expliquem els trets característics que defineixen el dia a dia a primària:

Aprenem a llegir

En diferents estonetes al llarg de la setmana, els alumnes de l’escola gaudeixen de la lectura amb les diferents activitats del nostre pla lector. La lectura ens ajuda a comprendre el món que ens envolta i a nosaltres mateixos, a resoldre els nostres dubtes i interessos, a viatjar al món de la fantasia, a aprendre a aprendre, a compartir i comunicar-nos i sentir (riure, plorar, tremolar…).

Completem aquesta activitat assistint a la biblioteca del barri: la biblioteca de la Plaça Europa, on ens permeten gaudir de les meravelloses històries que trobem en els seus contes. El treball a la biblioteca permet apropar als infants a la cultura, els acosta als llibres, afavoreix el diàleg amb els companys i companyes i amb els adults.

Expressió oral

Donem molta importància a la participació dels nostres alumnes, per això ens esforcem en que assoleixin un correcte nivell d’expressió oral a través de diferents activitats: estones de conversa i rotllana, la bosseta xerraire, exposicions en petit grup i tallers d’expressió oral a partir de situacions reals on els alumnes assoleixen un rol (consulta mèdica, cafeteria,…)

Aprenem a escriure

L’aprenentatge de l’escriptura el realitzem en lletra de pal en l’etapa d’educació infantil de manera globalitzada i a partir dels interessos dels alumnes. Aquest aprenentatge té la seva continuïtat en el cicle inicial, on els alumnes fan el pas de la majúscula a la minúscula directament en lletra script/impremta. A la nostra escola creiem que és important adaptar-nos al ritme d’aprenentatge dels infants, per tant es respecta el procés de cada alumne.

Matemàtiques manipulatives

Aprenem matemàtiques a través de jocs significatius amb materials atractius i motivadors. Per tal d’entendre els conceptes abstractes d’una manera pràctica i significativa, realitzem activitats que permetin als alumnes entendre i visualitzar els aspectes matemàtics de manera lúdica i dinàmica a través de racons i grups reduïts.

*material Maria Antonia Canals

 

Let’s learn English!

A partir de cicle inicial incorporem la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). Així, de les tres sessions setmanals d’anglès una és Coteaching, on hi ha dues mestres a l’aula (la tutora i la mestra especialista en llengua anglesa) i es treballen aspectes del projecte d’aula en llengua anglesa. Una altra de les sessions és Arts & Crafts (educació artística) i Science (coneixement del medi natural a partir de cicle mitjà) on s’aprenen conceptes propis de l’àrea en llengua anglesa. Per tant, l’anglès és una llengua més present a l’escola i la utilitzem per aprendre aspectes del curriculum

Racons

Els racons són sessions on es treballen aspectes de la competència comunicativa i competència matemàtica en grups reduïts per tal de fomentar una atenció individualitzada de l’aprenentatge. Les activitats que es proposen són amb materials motivadors i lúdics per tal de garantir un aprenentatge significatiu i engrescador. Les sessions de racons es realitzen dos cops a la setmana amb dues mestres a l’aula per garantir una atenció personalitzada als alumnes.

 

Educació emocional

L’educació emocional és present a totes les activitats que es desenvolupen en el dia a dia escolar. Tractem les emocions de manera transversal oferint espais als alumnes perquè posin nom a les seves emocions i aprenguin a gestionar-les. Creiem que el benestar emocional és un factor primordial per garantir l’aprenentatge.

Ús de les noves tecnologies

Totes les aules d’educació primària tenen Pissarra Digital Interactiva per fomentar les activitats d’aprenentatge d’una manera més lúdica i on l’alumne pot interactuar i posar a prova els seus aprenentatges.

Els nostres alumnes interaccionen amb tauletes tàctils i ordinadors en diferents entorns d’aprenentatge de l’escola : ambients, tallers, treballs per taules, etc. A més també realitzem activitats de Realitat Augmentada amb l’ús de Codis QR i avatars.

Entenem l’ús de les tecnologies com una eina més d’aprenentatge i com una oportunitat molt profitosa  i engrescadora per tots els nivells per tal de garantir alumnes competents amb les exigències que planteja la societat.