Què volem?

El projecte educatiu el fonamentem en un model per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a aprendre, aprendre a viure i a la vegada aprendre a conviure, utilitzant mètodes pedagògics centrats en metodologies actives. Vivim en una societat en continua transformació i en conseqüència,  les idees que fonamenten el model educatiu actual han de canviar de paradigma. Quan parlem de metodologies ho fem des d’un punt de vista més respectuós amb les necessitats dels infants, amb el desig d’aprendre que tenen tots els infants, i preguntant-nos com des de l’escola podem preservar el desig d’aprendre, com respectar les diferències en els ritmes de desenvolupament i com respondre a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes.

Entenem l’escola com un àmbit integrador i inclusiu, l’aprenentatge de vida més important i el lloc on es desenvoluparà gran part de la seva personalitat, creativitat, esperit crític i solidari, relacions socials, coneixement de sí mateix i de les seves pròpies emocions i alhora l’aprenentatge col·laboratiu i entre iguals.