Emprenedoria- projecte Cueme

“Emprendre a l’Escola- Cueme” és un projecte dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària (5è curs)a través de diferents activitats i propostes didàctiques adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d’una manera eficaç i satisfactòria. “Emprendre a l’escola- Cueme” situa l’alumnat davant del repte d’haver de crear i gestionar un projecte de cooperativa de manera real a partir d’un treball actiu, cooperatiu i significatiu. La metodologia es basa en un treball per projectes que consisteix en la simulació de la creació, gestió i organització de cooperatives a l’aula.