Entrada Relaxada

Iniciem la jornada escolar oferint als infants i les famílies la possibilitat d’arribar al centre entre les 9 i les 9:30 per als de P3 (primer trimestre) i entre les 9 i les 9:15 per a P4 i P5. A partir del segon trimestre l’entrada relaxada és per a tothom de 9 a 9:15h

Aquest interval de temps ens permet oferir als infants un espai distès, una acollida personalitzada i propera, on mestres i famílies compartim i intercanviem. Cada família, sense presses acompanya l’infant a l’aula, l’ajuda a penjar la motxilla, a penjar l’abric (si li cal) i pot saludar els companys, veure els treballs,…

Les entrades relaxades són una bona oportunitat per poder atendre de manera individualitzada als infants i les seves famílies, per establir vincles més estrets, per crear un clima de tranquil·litat i distès, per permetre a les famílies arribar a l’escola sense presses, per donar els temps necessari a famílies i infants per acomiadar-se, per oferir a les famílies un espai i un temps que els permeti saber més sobre el que passa a l’escola.