Publicació d’assignacions

Us informem que ja podeu consultar els resultats des d’aquesta pàgina: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/ per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud PRE20-21XXXXXXXXXX i el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

També podeu accedir a la llista anonimitzada aquí