Preinscripció curs 2021-2022

CURS 2021-2022. Cliqueu per accedir a la informació:

Carta informativa direccions escoles/instituts de Barberà del Vallès

Xerrades informatives a càrrec de l’Ajuntament

Portes obertes de l’escola Pablo Picasso

Pòster portes obertes escoles/instituts de Barberà del Vallès

Oferta Inicial de places

Calendari del procés de preinscripció i matrícula

Com fer la preinscripció

Imprès de preinscripció (no disponible)

Barem provisional (actualització 19 d’abril)

Barem resoltes les reclamacions (actualització 30 d’abril)

Consulta llista ordenada definitiva (actualització 7 de maig)

Publicació d’assignacions (actualització 7 de juny)

Més informació

INFORMACIÓ GENERAL

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2021 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2021 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.