Com fer la preinscripció

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA(del 13 al 22 de maig)

Les famílies han de:

-Omplir el formulari de sol·licitud.

-Escanejar o fotografiar la documentació necessària

-Enviar el resguard de la sol·licitud i les fotografies o escàners dels documents a l’adreça de correu del centre sol·licitat en primera opció (a l’assumpte caldrà indicar: PREINSCRIPCIÓ + NOM I COGNOMS DE L’INFANT)

Escola Pablo Picasso: a8039641@xtec.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta.

El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

SOL·LICITUD PRESENCIAL (del 19 al 22 de maig)

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer presencialment amb CITA PRÈVIA

La cita prèvia es podrà demanar a través d’aquest link (clica aquí) trucant per telèfon 937184590 de 9 a 13h o correu de l’escola.

MOLT IMPORTANT. per accedir a l’escola serà imprescindible:

-Venir una sola persona, sense infants, amb la documentació emplenada.

-Tenir cita i complir l’horari pactat.

-Portar guants i mascareta.

-Portar bolígraf propi.