AMPA / Serveis

L’associació de mares i pares (AMPA) organitza i gestiona molts dels serveis oferts al centre, com ara menjador escolar, acollida, extraescolars, casals d’estiu, cavalcada de reis, etc.

QUÈ ÉS UNA AMPA?

Una AMPA és una forma d’organització dels pares i les mares dels alumnes d’un centre educatiu. Antigament, l’associació es coneixia amb les sigles APA (Associació de Pares d’alumnes) però es va canviar la nomenclatura per l’actual.

Pot tenir com a funcions coordinar activitats extraescolars i d’entorn i el seguiment dels projectes de centre. Serveix també per donar veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre.

Els càrrecs de l’AMPA s’escullen per democràcia, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris. A Espanya només un 16% dels pares col·labora d’una manera o una altra a les activitats de l’AMPA de l’escola on assiteixen els seus fills.

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L’AMPA:

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares de Alumnes (AMPA) són:

  1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
  2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
  3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
  4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
  6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
  7. Administrar i gestiona els recursos que aporten els associats.