3r C, Resolució Servei de Vigilància Epidemiològica

Benvolgudes/ts,

Us copiem la resolució del Servei de Vigilància Epidemiològica:

    • “Tests PCR i quarantena: els contactes estrets del grup 3r C EPRI amb 15 alumnes.  La quarantena finalitzarà el dia 13/11/2020; per tant, el següent dia lectiu es podran reincorporar al seu centre educatiu, sempre i quan no presentin símptomes les últimes 72h. Si finalitza el període de quarantena abans d’obtenir els resultat de les proves PCR caldrà esperar aquest resultat per a reincorporar-se. Aquells alumnes que no s’hagin realitzat la prova PCR també hauran d’esperar el resultat dels seus companys de grup per reincorporar-se.
      Una PCR negativa no eximeix la realització de la quarantena. L’aïllament dels casos confirmats és determinat pel seu metge o metgessa.  

Tot i que les quarantenes es redueixen a 10 dies, fins el dia 14è s’han de minimitzar els contactes socials i estar pendent de si apareixen símptomes. En aquest últim supòsit s’ha de realitzar un auto-confinament immediat i consular valoració clínica.”

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!