3r C: Resolució del Servei de Vigilància d’Epidemiologia.

Bon dia,

Després d’estudiar el cas, l’actuació que s’ha decidit realitzar des del Servei de Vigilància Epidemiològica pel control de la COVID19 a l’Escola Mossén Cinto Verdaguer de Rubí és:

  • Tests PCR i quarantena: els contactes estrets del grup 3r C amb 16 alumnes.  La quarantena finalitzarà el dia 26/10/2020; per tant, el següent dia lectiu es podran reincorporar al seu centre educatiu, sempre i quan no presentin símptomes les últimes 72h. 

   Si finalitza el període de quarantena abans d’obtenir els resultat de les proves PCR caldrà esperar aquest resultat per a reincorporar-se. Aquells alumnes que no s’hagin realitzat la prova PCR també hauran d’esperar el resultat dels seus companys de grup per reincorporar-se.
   Una PCR negativa no eximeix la realització de la quarantena. L’aïllament dels casos confirmats és determinat pel seu metge o metgessa.  

Tot i que les quarantenes es redueixen a 10 dies, fins el dia 14è s’han de minimitzar els contactes socials i estar pendent de si apareixen símptomes. En aquest últim supòsit s’ha de realitzar un auto-confinament immediat i consular valoració clínica.

  • Tests PCR sense quarantena: (1 docents), que podran seguir amb la seva activitat normal fins a resultat de la PCR i només faran quarantena en cas de que la PCR sigui positiva.

   Per tal de facilitar el procés d’activació dels test PCR, demanem a l’equip directiu del col·legi que contacti el seu RECO de referència -si encara no ho ha fet-, i li enviï el llistat amb les dades del grup de convivència estable i docents mencionats (indicar nom complert, número de la targeta sanitària CIP, DNI i data de naixement) i que ens posi en còpia en aquest correu.

   Us demanem que s’activi la realització de les PCR sol·licitades

   Moltes gràcies,

Servei de Vigilància d’Epidemiologia