Instal·lacions

  Equipaments
     • Biblioteca
     • Aula polivalent
     • Aules d’especialitats:  Música, Laboratori,  Plàstica
     • Aules Educació Especial
     • Aula SIEI
     • Aula d’informàtica
     • Aula mòbil informàtica
     • Sala de Psicomotricitat amb tatami
     • Gimnàs cobert , rocòdrom,  lavabos, vestidors i pista esportiva.
     • Patis diferenciats per infantil i primària
     • Menjador i cuina pròpia
     • Ascensor

   

  Obres de Rehabilitació
  Inauguració