Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Publiquem la llista d’infants admesos, la llista d’espera i el llistat general d’infants preinscrits a la nostra escola

Llista d’infants admesos

Llista d’espera

Llistat general d’infants preinscrits

D’acord amb la normativa de protecció de dades les llistes estan anonimitzades. En aquest sentit, el codi de preinscripció té el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, està format per les dues primeres inicials del nom i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Si necessiteu contactar amb nosaltres ho podeu fer mitjançant correu electrònic o telefònicament:

  • Correu electrònic: escolamontserratsola@xtec.cat
  • Telèfon: 937 909 860

Matrícula:

Del 13 al 17 de juliol de 2020

Per tramitar la matrícula, cal demanar cita prèvia. Ens podeu trucar al telèfon 937909860.

Caldrà portar original i fotocòpia dels següents documents:

  • DNI / NIE / Passaport del pare i/o mare.
  • Llibre de família.
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Carnet de vacunacions on hi constin les dosis de vacunes amb les dates corresponents.
  • Dades bancàries per a la tramitació dels rebuts.
  • I dues fotografies mida carnet del vostre fill/filla.

Ens agradarà que vingueu amb el vostre infant i ens el presenteu durant la trobada.

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Per tenir tota la informació:

Cliqueu l’enllaç: Estudiar a Catalunya

Normativa de referència: