Conversa d’infants sobre el pati de l’escola

El passat dia 2 de febrer de 2021, es varen reunir en una segona sessió, tots els representants d’infants dels grups de 4t, 5è i 6è, amb l’Alba i l’Anna de Coeducacció. La Isa els acompanyava com a representant de l’equip de mestres.

L’objectiu d’aquesta trobada era explicar com s’havien desenvolupat les activitats a les aules i detectar el tipus de joc que es dona al pati: com es distribueix el joc i els nens i les nenes en el pati, el tipus de relacions…

L’evidència que es dona en els patis d’altres escoles es dona també en la nostra: la pista ocupa una superfície central i notablement major. Aplega sobretot a nens que juguen a pilota. Els jocs tranquils acostumen a ser el de les nenes que ocupen els espais del voltant (les grades, el porxo, la plaça del lledoner…). Aquesta imatge és una clara representació de l’estructura de la nostra societat, on, majoritàriament, els homes ocupen l’espai públic i les dones l’espai privat.

La conclusió a la qual van arribar va ser: si treballem per transformar el nostre pati, intervindrem directament en el tipus de joc i en el tipus de relacions que es donen entre nosaltres.