Continuem creixent com a comunitat educativa i educadora

Som escola mediadora i enguany hem iniciat una nova pràctica metodològica en els grups de cinquè: els cercles restauratius.

Els cercles restauratius són espais de diàleg, basats en valors essencials com l’escolta, la responsabilitat, la confiança, l’afecte, el respecte… i a favor del reconeixement mutu i la convivència.

En un moment de canvi com el que vivim, que genera transformacions en les nostres vides, cal renovar-nos i preparar-nos per reconstruir en noves formes els valors i les estructures que es requereixen per madurar com a comunitat educativa i educadora. Amb aquesta finalitat, un grup representatiu de mestres, famílies i personal de suport a la tasca educativa es reuneixen durant tres dijous consecutius entorn a un cercle restauratiu virtual conduït per la Marina Caireta.

Els cercles restauratius formen part d’un projecte que coordina la comissió de convivència de l’escola. Agraïm la participació de l’Eva Bonamusa i l’Oliver Postigo del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Mataró, i de la Marina Caireta de l’Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.