Les construccions a l’estora de la classe de l’Ametller

El joc és una de les activitats d’aprenentatge més importants que hi ha, és  el mitjà a través del qual l’infant es coneix a si mateix, es construeix com a persona, aprèn d’ell mateix i dels altres i l’ajuda a comprendre l’entorn, per això la importància del joc entre els infants. 

El joc és l’activitat per naturalesa dels nens i les nenes i forma part del seu aprenentatge perquè: 

 − Mentre l’infant juga, avança en el seu procés de socialització, ja que interacciona amb els altres nens i els descobreix, aprèn a dialogar, a compartir, a cedir, a negociar…

− Mitjançant el joc, reprodueix el seu entorn, és una manera d’explorar-lo, d’adaptar-se i d’assimilar el món on viu. Pensem en totes aquelles situacions de joc simbòlic.

− Li permet desenvolupar les capacitats físiques i psíquiques: assaja, prova, explora, experimenta, aprèn a tenir en compte els mitjans que necessita per aconseguir un objectiu, interactua amb les persones i amb els objectes.

−  Deixa espai a la imaginació, la creativitat  i la  iniciativa.

− Usa el llenguatge, que és el motor del pensament i del coneixement, quan s’enfronta a petites situacions que ha de resoldre, quan es relaciona, quan planifica el que necessita o el que farà, quan busca solucions o alternatives, quan ha de coordinar-se amb els altres…

 Si observem a un nen quan juga, ens sorprendrà la concentració profunda que té i el plaer immediat que li proporciona, la mateixa concentració que nosaltres considerem necessària per portar a terme un bon treball. I és que en el món del nen, quan un nen juga, treballa al mateix temps.

Al cicle de petits hi ha molts moments de la nostra jornada escolar que dediquem al joc. Un d’aquests moments és al matí quan arribem a l’aula i ens trobem amb jocs distribuïts en diferents espais: les taules, l’estora, el racó de la cuineta…

L’estora s’omple cada dia de creacions espectaculars. En aquest petit vídeo podeu veure una mostra de les construccions que fem.