Mentre estem a casa: orientacions per a les famílies

Seguint les orientacions del Departament d’Educació, l’equip de mestres hem anat oferint, fins al 6 d’abril, recursos a les famílies perquè els nens i les nenes puguessin mantenir viu el seu vincle amb l’escola, la curiositat i l’interès per aprendre. Tots ells els tenim compartits en la secció de comunicats.

A partir del 14 d’abril, període lectiu de la tercera avaluació, cada tutor i cada tutora farà arribar les propostes d’aprenentatge als nens i a les nenes del seu grup i en farà un seguiment personalitzat. Totes elles partiran dels interessos i la motivació de l’alumnat, dels processos d’aprenentatge que han anat fent fins ara (en relació a l’àmbit lingüístic, matemàtic, de medi…) i en coherència amb un plantejament competencial i globalitzat. Les podeu anar seguint en el menú que hi ha a la pàgina d’inici: Les activitats del tercer trimestre.

Tanmateix considerem que durant aquests dies d’excepcionalitat cal garantir el benestar i la seguretat emocional dels nens i les nenes. L’experiència del confinament a casa els ha de servir per valorar el sentit de la vida, de la responsabilitat, la solidaritat, la generositat, l’ajuda mútua… Els ha de permetre augmentar la seva capacitat de resiliència per afrontar, recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses de la vida.

En aquest article també us oferim diversos recursos que ens arriben de diversos serveis educatius:

Recursos facilitats per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP):

Orientacions a les famílies

Orientacions per a l’ús de dispositius digitals

Recull de recomanacions per a les famílies per a l’atenció a l’alumnat amb dificultats de regulació de la conducta durant el confinament

Recursos i materials que el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP) té publicats en la seva pàgina web:

Accés a la pàgina web del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme

Recomanacions de l’equip LIC – Llengua Interculturalitat i Cohesió social del Consorci de Barcelona:

Accés al document: Propostes per l’aula d’acollida i suport lingüístic i social

Consells per a famílies amb infants amb TEA

Accés al web de l’Hospital de Sant Joan de Déu