A mitjans, canviem els noms de la classe

Les aules de Mitjans, que tenen noms d’entorn natural, ciutat i cultura, fan un canvi de
nom per propiciar un nou projecte d’aula:

Si el curs 2018-2019 l’aula es deia… El curs 2019-2020 l’aula es dirà…
Paler Havana
Callao Paler i Maria de Mata
Havana  Ferm
Maria de Mata Cinc sènies
Ferm  Riera de Sant Simó
Riera de Sant Simó Callao

El primer dia trobareu, a les portes de les aules: el nom de l’aula, el nom del de la tutor/a i la
llista dels alumnes que formaran part del grup.