El pati: espai de relació i aprenentatge

Des de fa temps la nostra comunitat educativa mostra interès en poder intervenir sobre l’espai físic del pati. Aquesta tardor hem iniciat un projecte participatiu Per un pati coeducatiu, on comptem amb la participació de les famílies, els infants, l’equip de mestres i l’equip de monitoratge. Aquest projecte està dinamitzat per la cooperativa Coeducacció i subvencionat per l’Ajuntament de Mataró i per la Diputació de Barcelona.

La transformació del pati suposa situar les relacions interpersonals al centre de l’acció educativa, essent d’aquesta manera els infants els principals, però no únics, beneficiaris del projecte. Volem un pati que fomenti relacions més amables i on aflorin actituds com la responsabilitat, el respecte i l’autonomia, mitjançant activitats que ofereixin diversitat d’opcions. Espais que permetin el moviment, la curiositat, la intimitat, la cura i la calma, així com el contacte i l’aprenentatge a través de la natura.

Hem iniciat la fase de diagnosi per conèixer quina és l’opinió de totes les persones que som usuàries del pati de l’escola. Representants de famílies, infants, mestres, l’equip de direcció i l’equip de Kaliu, amb l’acompanyament de Coeducacció, formen el grup motor del projecte. La primera trobada es va fer el passat 27 de novembre. El 9 de desembre es va fer amb els nens i les nenes que són representants dels grups de Grans i passat festes les trobades seran amb l’equip de mestres, amb l’equip de Kaliu i amb les famílies del Solà.

El pati: espai de relació i aprenentatge

El pati és un espai privilegiat d’aprenentatges i de relació entre persones de gènere, generacions i cultures diverses. Són moltes les experiències que hi tenen lloc i per tant moltes les capacitats, habilitats i valors que s’aprenen, entre les quals, diverses formes de cooperació i col·laboració, la convivència i el respecte, les responsabilitats, els acords i obligacions així com també l’autoestima i la gestió emocional.

El disseny del pati, com a espai físic, condiciona la convivència i els tipus d’aprenentatges. La pista central i el joc amb pilota limita la resta d’activitats i sovint genera conflictes. Aquest disseny correspon amb el compliment de normatives que afavoreixen uns usos respecte a d’altres, generalment activitats més relacionades amb l’esport que amb d’altres formes de convivència i comunicació. Si bé a l’espai del pati es projecten i produeixen relacions interpersonals entre els infants poc condicionades per la intervenció docent, en el moviment físic i en el joc quotidià es reprodueixen rols sexuals, relacions de poder, actituds que reforcen la definició de les cultures de gènere i les desigualtats entre nois i noies. És per això que cada vegada hi ha més escoles que reclamen un pati com un veritable espai de convivència i d’educació en valors.

Participeu-hi!

Tota la informació del procés l’anirem publicant en la nostra web i la difondrem mitjançant el nostre compte de twitter: @escolamsola.

Us animem a ser-hi i participar!!

L’equip motor Per un pati coeducatiu