El parc de la Llibertat a Mataró Audiovisual

El passat divendres 12 de març, vam ser notícia a Mataró Audiovisual, com un dels col·lectius del barri que demanem a l’Ajuntament que reconsideri la ubicació del correcans que té projectat al parc de la Llibertat.

A principis del mes de desembre de 2020, l’ajuntament ens va informar sobre la creació d’un equipament caní al parc de la Llibertat, on actualment hi ha el parc infantil. El projecte respon a diverses demandes vinculades a la necessitat d’espais de lliure circulació per a gossos i s’inclou dins d’un projecte de convivència i d’arranjament de la jardineria de la zona. La construcció d’aquest equipament implica el trasllat de l’actual parc infantil a la mateixa illa on hi ha l’escola, a la Plaça dels Alocs.

Donada la situació de pandèmia, la nostra escola té un permís vigent fins a final de curs per fer ús del parc de la Llibertat com a zona d’esbarjo i diversificar així, els espais segons els grups de convivència estables que tenim organitzats. Empeses per la sorpresa d’aquesta primera notícia, ràpidament vam intercanviar algunes converses amb les regidories implicades amb la voluntat d’aturar l’inici de les obres i parlar-ne. Afortunadament, i atenent a les circumstàncies del context, ens van comunicar que es procedia a un posposament de les obres i ens van oferir una cita online amb tots els serveis involucrats. Aquesta es va produir el passat 21 de gener.

El dia 28 de gener, es va celebrar una sessió ordinària de Consell Escolar i, de manera unànime, totes les persones representants van manifestar el seu desacord amb la ubicació d’aquest equipament al Parc de la Llibertat.

El Parc de la Llibertat: espai verd, amable, tranquil i segur per als infants

La preservació i la cura de la vegetació del parc i la neteja diària ha estat una reclamació constant per part de la nostra comunitat educativa.

Es vol donar resposta a una demanda ciutadana legítima. Ara bé, són els infants els més grans perjudicats. No entenem com és que el benestar animal, es prioritza per davant del benestar dels infants de la nostra ciutat. Tenim la certesa que la construcció d’un correcans en un espai tan proper a una escola d’educació infantil i primària, ocasionarà un impacte en condicions d’insalubritat, soroll i inseguretat en el camí escolar que fan els infants i en l’espai exterior més immediat al centre.

Mataró, Ciutat Amiga de la Infància

El Ple de l’Ajuntament, celebrat dijous 16 de gener de 2020, va aprovar per unanimitat la presentació de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria 2020 de reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància. Tal i com s’especifica en el seu programa, posar la infància en el centre de les polítiques locals significa que les veus, les necessitats, les prioritats i els drets dels infants i adolescents, constitueixen una part integral de les polítiques, els programes i les decisions públiques.

Tenint en compte el compromís que va adoptar el nostre Ajuntament per millorar el benestar dels infants i adolescents, pensem que hauria d’haver impulsat espais de participació i treballar en aliança, també amb la nostra comunitat educativa, en el procés de decisió de la ubicació del correcans al Parc de la Llibertat. D’aquesta manera haguéssim tingut l’oportunitat d’expressar els valors socials, ambientals i educatius que té aquest espai.

La confluència del Parc de la Llibertat davant d’una escola sempre és un indicador d’excel·lència

El Parc de la Llibertat:

  • Representa un espai de cohesió social. S’hi troben persones, grans i petites, que habiten en diverses zones de la nostra ciutat. Esdevé un espai tranquil, de relació i de joc creatiu dels infants.
  • És part d’un camí escolar segur per als infants de les escoles Joan Coromines, Anxaneta, Montserrat Solà i l’Escola Bressol Els Menuts. I un passeig d’accés amable fins a la biblioteca Antoni Comas.
  • És un espai públic que utilitzem per fer diverses activitats escolars: celebrem el dia de la música, jornades per a la preservació del medi, observem ocells que visiten el parc, agafem lledons per convidar als ocells a entrar al pati de l’escola… I aquest curs és també el nostre pati!

Recuperem el Parc de la Llibertat! Dignifiquem-lo, fem que sigui segur, agradable i sa. Que ho sigui tant que puguem deixar que els nostres infants es desplacin autònomament fins a casa, l’escola, la biblioteca…, juguin i treguin profit de la seva seguretat i de les seves habilitats.