Pla d’actuació per al curs 2021-2022

Accés al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 de l’escola Montserrat Solà

En el marc de l’autonomia de centres i d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i amb el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, presentem el Pla d’organització per al curs 2021-2022 de l’escola Montserrat Solà.

L’educació és un dret fonamental dels infants i l’escola és un servei essencial, un espai natural de relacions humanes que ha de proporcionar les condicions necessàries per a que hi hagi aprenentatge, per a que, gràcies al treball col·laboratiu entre famílies, mestres i entorn, puguem crear els contextos i les eines que una criatura necessita per poder desenvolupar-se dignament com a persona.

El curs 2020-2021 vam obrir les escoles, després de sis mesos de confinament, i vam garantir la presencialitat gràcies a la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa. Enguany, comencem un segon curs en pandèmia i continuarem actuant amb prudència, seguretat i sentit comú:

  • Continuarem aplicant les mesures sanitàries de prevenció i protecció.
  • Dissenyarem i aplicarem les estratègies necessàries que facin possible la presencialitat, una experiència d’èxit per a tots els nens i les nenes i on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
  • Compatibilitzarem el projecte de centre amb els requeriments de la situació sanitària.

El pla d’actuació que presentem es basa en els valors de seguretat, salut, equitat:

  • Tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
  • L’aprenentatge ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
  • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
  • A través de les mesures proposades, l’escola ha d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de contactes.

Aquest pla té vigència d’un curs escolar i ha de ser fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic.