Projecte educatiu

 Escola Montsant, una escola que deixa entrar la vida per poder mirar cap al món.

  • La nostra mirada des de la pedagogia sistèmica s’adreça a les famílies, alumnes i tota la comunitat educativa: “Tothom pertany i té el seu lloc a la nostra escola“.
  • Una escola de vida per a un món sostenible. Els projectes principals són l’hort ecològic amb les famílies, iniciem el camí cap al reconeixement d’escola verda, desenvolupar el projecte del pati com un espai amb oportunitats d’aprenentatge i la promoció del reciclatge i recollida de brossa selectiva.
  • Acompanyament respectuós. A l’alumnat mitjançant la tutoria individualitzada amb un full de ruta compartit amb la família (desenvolupament de plans de treball individuals). Amb les famílies convertir l’escola en un espai de trobada amb col·loquis i xerrades, un espai d’aprenentatge compartit.
  • Metodologia diversa: manipulativa, activa i significativa. La finalitat és aconseguir un aprenentatge cooperatiu i competencial.
  • Les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) formen part del dia a dia com eines d’aprenentatge a través de projectes com les aplicacions educatives de Google, Scratch…
  • Dinàmiques canviants que enriqueixen l’acompanyament de tot l’alumnat: agrupaments segons les necessitats en gran grup, petits grups, multinivell i individual.
  • El treball comunitari, un gran valor adreçat als nostres alumnes. Potencien les relacions generacionals, transgeneracionals i intergeneracionals. Comptem amb la participació de l’alumnat, famílies i veïnat de poble.
  • L’educació emocional, un dels puntals per oferir les eines necessàries i aconseguir un bon creixement interior, un bon nivell d’empatia, d’autoestima, de motivació i d’habilitats socials adquirint així una bona gestió dels conflictes i de treball cooperatiu. L’eduació emocinal és una de les claus per aconseguir que cada alumne brilli amb el seu potencial.