Espais

A la nostra escoleta hi ha diferents espais. El nostre edifici té quatre aules: infantil, primària, sala polivalent i biblioteca. Al pati tenim també espais per treballar i gaudir, hi ha un sorral, una pista poliesportiva i un hort.

[Fotos]