Matrícula

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA MATRICULACIÓ

  • Fotografies amb el nom i cognom al darrera:

– 1 per nens Ed. Primària
– 4 per nens Ed. Infantil

  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.

  • Original i fotocòpia TSI