Autoritzacions i documentació alumnat

Aquí s’aniran penjant documents de l’escola que poden ser útils: