3r: del 23 de març al 3 d’abril

A més a més de les activitats plantejades durant la setmana passada (enllaç) i tenint en compte les circumstàncies en les quals ens trobem, des de l’equip de mestres que participa en el curs us concretem la següent proposta d’activitats.

Si teniu qualsevol consulta, ens la podeu fer arribar mitjançant el correu electrònic a l’adreça de l’escola (c5005090@xtec.cat)

NOTA: Hem plantejat les activitats fins a la tornada de Vacances de Setmana Santa.

ACTIVITATS PLANTEJADES:

Català:

Matemàtiques:

 • Del quadern de matemàtiques: acabar el tema de la longitud i de les divisions.
 • Fer dictats de nombres fins a 5 xifres.
 • Repassar les taules de multiplicar.
 • Fer divisions amb la prova.
 • Mirar els problemes del quadern i inventar-ne de nous. (suma, resta, multiplicació i divisió).
 • Pàgina web per repassar  les taules: https://www.tablasdemultiplicar.com/
 • Càlcul mental tot jugant amb els daus.

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados

Medi:

 • PROJECTE ELS ANIMALS:

Fer un Power Point o un Word incloent un treball amb els següents apartats: 

Us recordo el tema que vau escollir: 

 • Sebastià, Pau i Hugo: Animals en perill d’extinció
 • Nil, David i Albert: El cuc de seda o la granota 
 • Cristina, Paula i Alba: L’eriçó de mar
 • Júlia, Ares i Valentina: Els mamífers marins
 • Preguntes:
  • Què conec/sé de l´animal que treballo?
  • Què vull saber?
  • A quin grup de vertebrat o invertebrat pertany i per què.
  • Com és físicament? Les seves parts.
  • Com s’alimenta? (funció de nutrició) Explicar si és herbívor, carnívor o omnívor.
  • Com es reprodueix? (vivípars o ovípars)
  • On viu? (el seu hàbitat)
  • Com es relaciona amb el medi? (com té els òrgans dels sentits i com es desplaça)
  • Curiositats
  • Què he après o m´ha sorprès d´aquest projecte?

Science (the five senses):

English:

Pràctica d’estructures gramaticals:  english singsing – YouTube:  

Religió:

Moviment i activitat:

Una abraçada ben forta!

Mestres de Tercer