EQUIP HUMÀ curs 2018-19

3.1 MESTRES D’ EDUCACIÓ INFANTIL
Curs Mestra HORARI ATENCIÓ FAMILIES
P-3 Vanessa Almendros

Coordinadora d’Ed. Infantil i C.Inicial

DIMARTS DE 12,30-13,45H
P-4 Mireia Hinojosa
P-5 Elisabeth Trancoso
Anglès Laura Fuentes
Música Ángel Ortega
Psicomotricitat Laura Fuentes
Suport Eva Parejo

Dolors Castellano

3.2 MESTRES D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs Mestres HORARI ATENCIÓ FAMILIES
1r Myriam García DIMARTS DE 12,30-13,45H
2n Pili Albalate
3r Rosa González
4t Àngels Moya
5èA Alberto Mora –

Coord. TIC/TAC

5èB Verònica Atienza

Coord. Riscos Laborals

6èA Alba Gil
6èB Roser López
Educació Física Loli Costa

Coordinadora Pla Local Esport

Anglès Nadia Foutina

Alba Gil

Ed. Musical Alberto Mora

Ángel Ortega

Educació Especial Mònica Moreno
Religió Juan Antonio Rodríguez
3.4 L’ EQUIP DIRECTIU
Càrrec Mestra HORARI ATENCIÓ FAMILIES
DIRECTORA DOLORS CASTELLANO BONICH Dilluns de 15-16.30h

Dimarts de 12,30 a 13,30h

Dijous de 9 a 10h

CAP D’ESTUDIS MARTA PEREIRA RUANO Dimarts de 12,30 a 13,30h

Dijous de 15,30-16,30h

Divendres de 9 a 10h

SECRETÀRIA EVA PAREJO SÀNCHEZ Dimarts 12,30 a 13,30h

Dimecres de 15,30 a 16,30h

 Divendres de 9 a 10h