Aula d’acollida

A l’escola disposem d’aula d’acollida. Aquesta aula està pensada per fer una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana, per aquells alumnes nouvinguts que desconeixen aquesta llengua.
Els alumnes que formen part d’aquesta aula també formen part de l’aula ordinària i només van a l’aula d’acollida a treballar la llengua. La resta de l’horari estan amb el seu grup, afavorint així la seva integració i les seves relacions socials.