Vall d’Hebron

L’Escola participa des de fa quatre cursos en el projecte “Detecció dels factors psicopatològics implicats en el fracàs i abandonament acadèmic”, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Es tracta d’un  Projecte orientat en la detecció de causes que poden ocasionar fracàs escolar. L’objectiu de l’estudi, que es porta a terme en altres escoles,  és determionar quina és la freqüència de psicopatologia entre els alumnes a Catalunya amb l’objectiu de deteterminar la seva vinculació amb el rendiment i fracàs escolar. Aquest estudi ens suposa una gran ajuda per diagnosticar i orientar casos amb baix rendiment escolar o dificultats d’altre tipus. La participació en aquest projecte és voluntària i depèn del consentiment de cada família.