Erasmus +

KA 219 – HAPPENS 2015-2017

KA101 – 2017-2018

KA229 – 2019-2021

Els cursos 2015-2017 l’Escola Martinet coordinarà un projecte europeu Erasmus + de la UE. Aquest programa s’ha creat com resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals. Hi han diferents tipus de programes, entre ells la Acció clau 2 (en el que participar la nostra escola). Aquest programa es centre en la cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l’ocupabilitat, la creativitat i l’emprenedoria.

El projecte que es porta a terme a la nostra escola s’anomena “Health Actions Promoting the Physical, Emotional, Nutritional and Social” i té com a objectiu millorar l’estat físic, anímic i de salut del nostre alumnat, professorat i de la comunitat local en general. Es realitzaran activitats per prendre consciencia de la importància de cuidar el nostre cos, no tan sols per fora sinó que també per dintre. Ja és habitual veure accions que es centren en una millora de la nutrició i de l’estat físic, però aquest projecte va més enllà i pretén que tots i totes comprenguem la importància que té el saber cuidar també de la nostra ment. La nostra escola participa en aquestes accions com coordinadora i responsable d’una associació en la que participen cinc escoles més d’Europa (Irlanda, Regne Unit, Polònia, Itàlia i Grècia).  

IMG_1658