Preinscripció 2020-2021. Calendari, procés i informació

Calendari de la preinscripció

 • Presentació telemàtica: del 13 al 22 de Maig.
 • Presentació presencial: del 19 al 22 de Maig, de 10 a 13:30 (amb cita prèvia).

 

Presentació online

El Departament aconsella, a tothom que pugui, fer la preinscripció pel curs 2020/2021 de manera telemàtica.

APLICATIU

El codi del nostre centre és: 08064854

Codis de tots els centres de Cornellà de Llobregat


Per l’aplicatiu (PRIORITAT)

Caldrà d’enviar el resguard que us generi l’aplicatiu i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada. Ho heu d’enviar al correu del CENTRE DEMANAT en PRIMERA OPCIÓ: a8064854@xtec.cat. Nosaltres us contestarem conforme hem rebut el resguard i la documentació. Qué cal enviar?

 • El resguard de la sol·licitud que genera l’aplicatiu online
 • Fotocòpia o foto del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Fotocòpia o foto del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Fotocòpia o foto del DNI de l’alumne o alumna (si en té)
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotografiada

 

 


Pr
esencial

No pots presentar la sol·licitud online? També tens la possibilitat d’apropar-te a l’escola per a presentar-la.

Ho has de fer de la següent manera:

 • Concerta la teva cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia o truca al telèfon 678 39 80 86 per resoldre qualsevol dubte (horari d’atenció de 9 a 17 h),
 • Reserva la teva hora
 • Porta protecció: ús de guants i mascareta obligatori
 • Porta la documentació omplerta amb els documents fotocopiats, per evitar fer cues i per agilitzar el procés. Has de portar fotocopiat:
  • Sol·licitud omplerta
  • Llibre de família o, si no en teniu, la partida de naixement
  • DNI o NIE dels progenitors i de l’alumne (si en té)
  • Targeta sanitària de l’alumne (TIS)
  • Certificat de convivència, quan el domicili habitual no coincideix amb el DNI
  • Documents acreditatius del barem (llibre família nombrosa o monoparental, certificat acreditatiu discapacitat, ajut de la renda garantida de ciutadania)

Sol·licitud català

Solicitud castellano

_____________________________________________

TOTA LA INFORMACIÓ A GENERALITAT DE CATALUNYA:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Calendari de tot el procés de la preinscripció i la matriculació

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 

1. Criteris generals:
– Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts
– Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
– Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
– Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
– Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
– A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
–  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
– Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts

2. Criteris complementaris.
– Formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts