Suport Vital Bàsic

L’alumnat  de l’escola realitza el programa educatiu de “Suport Vital Bàsic als Centres Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.

Es tracta d’una activitat l’objectiu principal de la qual és que l’alumnat aprengui coneixements bàsics gradualment i progressivament (teòrics i pràctics), al llarg de totes les etapes educatives de l’escola, adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com es pot actuar davant d’una situació d’emergència vital.

S’inicia a P4 i es fa un treball progressiu a tota la primària amb unes activitats que imparteixen mestres de l’escola a partir d’una formació que han fet prèviament.