GEP

L’escola Marta Mata forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. El Marc per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema.

MEMÒRIA GEP