PictoEscriptura

L’escola ha apostat per un canvi de metodologia de la llengua catalana a CI: La PictoEscriptura.

Els mètodes de lectoescriptura tradicionals com el sintètic es basen en la identificació de signes i sons que després la mainada han d’unir per formar paraules i frases. La PictoEscriptura, en canvi, fa un ús instrumental del dibuix com eina per a aprendre a llegir i escriure i desenvolupar el pensament creatiu.

Característiques

 1. És multimodal: ús simultani de dos llenguatges, el verbal i el visual:
 • Facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la producció textual.
 • Permet crear contextos on tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge.
 • Integra, ja que multilingüisme, dislèxia, etc. no són barreres quan es treballa des de la imatge.
 • Converteix la classe de llengua en un espai on es produeixen productes comunicatius com els que ens envolten a la vida real, fora de l’aula.
 1. Respecta les fases del procés creatiu. Les propostes didàctiques promouen:
 • Primer el pensament divergent, per plantejar com més opcions millor.
 • Després el pensament convergent, per escollir l’opció que millor resol el problema.
 1. Segueix un itinerari d’aprenentatge personalitzat:
 • L’avaluació inicial determina el nivell de cada alumne en les diferents habilitats lingüístiques: ortografia, lèxic, sintaxis, estructura i comprensió lectora.
 • El nivell de dificultat dels exercicis s’ajusta al nivell de coneixement del nen i el permet progressar a partir del seu punt de partida.
 • El mestre rep els exercicis on-line ja corregits per l’aplicació. Això li permet disposar de més temps per acompanyar el procés d’aprenentatge creatiu dels seus alumnes.
 • Les activitats de PictoEscriptura sempre es generen a partir dels interessos del grup. Això permet que els nens vegin un sentit real al fet de produir discursos (orals, escrits o gràfics) i desenvolupin una motivació interna cap a l’aprenentatge.

Si voleu més informació podeu clicar en el següent link: PICTOESCRIPTURA