Entrades i sortides

La recollida de l’alumnat d’Educació Infantil es farà al pati de parvulari. Les famílies de l’alumnat de P3 els recolliran a la classe corresponent. L’alumnat de Primària (de primer a quart) serà acompanyat pel professorat fins al porxo corresponent  on es lliurarà a la seva família. Si la recollida no es fa per les persones habituals haurà de portar una autorització dels pares, o bé aquests hauran informat prèviament al tutor o tutora. Si no és així no es deixarà marxar a cap criatura amb una persona no autoritzada. L’alumnat de Cicle Superior serà acompanyat fins al seu porxo  i s’aniran sense controlar els professionals amb qui, aquesta serà responsabilitat única de les famílies.

Cal ser molt puntual tant a l’hora d’entrar a l’escola com a l’hora de recollir als infants.

La comunicació amb les famílies és molt important però s’ha de saber com, quan i on es poden mantenir diàlegs. A l’entrada no es pot parlar amb els/les tutors/es doncs destorba el bon funcionament dels grups. Si s’ha de donar alguna informació s’ha de fer mitjançant una nota escrita.

Fora de l’horari habitual no es podrà entrar a l’escola per a donar res a cap alumne/a. Si és quelcom imprescindible es donarà al conserge que ho portarà a l’aula. Si s’ha de recollir un infant fora de l’horari habitual, s’ha d’ avisar amb antelació i ha de ser per raons justificades.

En el cas que no es pugui assistir a l’escola per malaltia o altres causes, caldrà avisar per tal de tenir-ho en compte.