AVALUACIÓ

L’ Escola Marta Mata va incorporant en la seva metodologia i pràctica educativa l’avaluació competencial.

El centre ha elaborat els criteris d’avaluació a partir dels quals l’equip docent portarà a terme l’avaluació competencial.