Espais GEP

Els espais són moments d’aprenentatge on l’infant interactua amb un material de manera autònoma per tal de resoldre una proposta que es relaciona directament amb l’assoliment dels objectius d’aprenentatge establerts. Els infants escullen setmanalment a quin espai assistir de manera que es barregen amb companyes i companys de la Comunitat depenent dels seus interessos. Actualment, es porten a terme dues sessions setmanals d’una hora i mitja; els dilluns i els dimarts.

A partir d’aquest curs 19-20, els infants de la Comunitat de Mitjans (1r,2n,3r de primària) gaudeixen d‘un Espai en el qual s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular: the Vegetable Garden. Per tal de poder conèixer de més a prop com es realitza aquest espai, us adjuntem la següent documentació.