SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest és el primer pas que heu de fer, entre el 13 i el 22 de maig.

  1. Ompliu la sol·licitud de preinscripció telemàtica.
  2. Envieu el resguard de la sol·licitud d’inscripció al correu electrònic oficial de l’escola a8063795@xtec.cat si l’heu escollida com a primera opció.
  3. Des de l’escola us respondrem al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, cal demanar cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu AQUÍ, o per telèfon

Si, excepcionalment, cal presentar la sol·licitud presencialment, caldrà tenir en compte:

  • al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions,
  • s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la Document per la sol·licitud de preinscripció presencial emplenada des de casa (si no es porta emplenada cal portar el seu propi bolígraf);
  • cal portar mascareta i guants;
  • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.