FEM ELS QUADRES

Abans de començar a fer els quadres hem de pensar com els col.locarem. Primer veiem que l’únic lloc on ens caben és al mig de les dues finestres. Fem proves amb diferents fulls i finalment veiem que els quadres han de ser del tamany d’un full  D4.

Busquem per internet quines imatges del Tabaluga volem dibuixar en els quadres i un cop les tenim triades les imprimim i en petits grups dibuixem els quadres.