Consell Escolar

Components del Consell Escolar del present curs:

L’Equip Directiu

Representants mestres

Representants pares i mares

Ivet Domínguez (Presidenta)

Toni Monclús (Cap d’Estudis)

Mireia Puig (Secretària)

Cèlia Moncunill

Marta Trullols

Montserrat Carrillo

Marta Hervàs

Sònia Vera

Lourdes Rodríguez

Isabel Lázaro

Regina Segura

Míriam Fernández

Representant de l’AMPA

Representant PAS

Representant Ajuntament

Judit Rentero Toni Tostado Eva Vadillo