Trets d’identitat del Projecte Educatiu

Escola pública, catalana i laica, que té el compromís d’educar en els valors democràtics i el respecte dels drets humans.

Si ens vols conèixer una mica més, pots veure el vídeo!

El PEC de l’escola  de la nostra escola es fonamenta en quatre pilars:

ACOLLIDORA

Comunitat educativa formada per persones de diverses procedències, interessos o expectatives. L’escola ha d’acollir i donar resposta a les necessitats de cadascú dins del marc del projecte educatiu de centre.

DINÀMICA

Comunitat educativa en constant moviment, que evoluciona en i amb el temps, que sap avaluar amb sentit crític les innovacions i els canvis, i integrar-los a l’escola i al procés d’ensenyament aprenentatge.

PLURAL

Escola que educa en la diversitat, que valora les singularitats de cada persona, entenent que vivim en societat i que cal ser mostrar respecte davant les particularitats pròpies i dels altres.

Respecta les diferències, sempre i quan aquestes, no vagin en contra dels valors i actituds que l’escola vol transmetre.

 

EDUCADORA

L’escola ha de formar persones competents, sense deixar de banda la consolidació d’hàbits de treball, organització i convivència.

Té en compte la globalitat de la persona.

Vol formar alumnes crítics, amb valors de respecte, tolerància, col·laboració i participació, fent-los competents per afrontar la vida.

També podeu consultar el Projecte lingüístic, malgrat que està en revisió.

I si voleu veure un vídeo de fa uns anys, podeu comprovar com som de dinàmics i com anem evolucionant amb el temps, sense perdre la nostra essència.