Instal·lacions

L’Escola La Vila consta de les instal·lacions següents:

L’edifici d’Educació Infantil disposa de:
– 6 aules de tutoria
– 1 aula polivalent (adaptada amb un espai per les noves tecnologies)
– 1 aula de psicomotricitat
– 1 aula de suport
– Magatzem (per tot el centre)
– 1 espai vestíbul (adaptat per ambient de treball)
– 3 zones de patis exteriors

L’edifici d’Educació Primària actualment disposa de:
– 12 aules de tutoria
– 2 aules d’anglès
– 1 aula de música
– 2 aules d’educació especial
– 1 aula de suport
– 1 aula de religió
– 1 aula LIC
–  Aula d’art
–  Menjador
– 1 aula de ciències
– 1 aula TAC
– 1 sala de mestres
– 1 pavelló esportiu
– Altres espais més petits per diverses funcions: despatxos de direcció, despatx de l’AMPA, suport, sala d’entrevistes i tutoria.
– 3 grans patis exteriors.
– Menjador
– Consergeria.