Composició del consell escolar el curs 2016-17

Els membres del Consell escolar són escollits per un període de quatre anys.

La darrera renovació del consell escolar s’ha fet el 14 de desembre de 2016.

Equip directiu:

Director: Lluís Colàs Berenguer
Secretària: Mita Sicars Badia
Cap d’estudis: Àngela Brull Casadevall

Sector Mestres:

Ariadna Cateura Paniagua

Núria Garcia Fernández

Marta Boira Camacho

Roser Espelt Limonge

Antònia Lozano Gallego

Cesca Moner Garfia

Sector Famílies :

Dolors Rébula Giménez

Esther Bona Simón

Marc Mestres Bas

Àfrica Pineda Ricart

Carme Gómez Dalmau

Representant AMPA: Susana Lorente Sans
Representant Ajuntament : Natàlia Casellas Parra
Personal d’Administració i Serveis: Martí Minobas Figueras