Comissions del consell escolar del curs 2016-17

El Consell escolar s’organitza en comissions de treball per tractar aspectes puntuals propis del consell. Les comissions són: permanent, econòmica, de convivència, menjador, llibre socialitzat i referent en coeducació.
La darerra renovació del consell escolar s’ha fet el 14 de desembre de 2016.
Comissió Permanent

Representant dels mestres: Cesca Moner
Pare o mare representant Consell Escolar: Àfrica Pineda
Equip directiu:
Lluís Colàs – Director
Àngela Brull – Cap d’estudis
Mita Sicars – Secretària.

Comissió Econòmica

Representants de Mestres: Roser Espelt
Pare o mare representant Consell Escolar: Marc Mestres
Representant Ajuntament: Natàlia Casellas
Equip directiu:
Lluís Colàs – Director
Àngela Brull – Cap d’estudis
Mita Sicars – Secretària.

Comissió de Convivència

Representants de Mestres:
– Ariadna Cateura

– Núria Garcia
Representant de l’AMPA – Susanna Lorente
Pare o mare representant Consell Escolar – Carme Gómez
Equip directiu:
Lluís Colàs – Director
Àngela Brull – Cap d’estudis
Mita Sicars – Secretària.

Comissió de menjador

Catering Vilanova
Monitoratge: Pilar Ortega
Cuina: Angel Marín
Representant de l’AMPA: Susanna Lorente
Pares representants del Consell Escolar:
-Marc Mestres
-Dolors Rébula
Consell Comarcal: Imma Ricart
Equip directiu:
Lluís Colàs – Director
Àngela Brull  – Cap d’estudis
Mita Sicars – Secretària.

Comissió de seguiment de material socialitzat

Pares representants del Consell Escolar:
– Esther Bona
– Àfrica Pineda
Representants de Mestres: Marta Boira
-Equip directiu:
Lluís Colàs – Director
Àngela Brull – Cap d’estudis
Mita Sicars – Secretària

Referent de coeducació

– Antònia Lozano

– Carme Gómez