Espais

L’edifici de la nostra escola és una construcció de dues plantes que acull les aules des d’educació infantil fins a primària. A banda d’aquests espais, l’escola també disposa de diferents espais compartits com el menjador escolar, la sala de psicomotricitat, una biblioteca, una aula de música, l’aula TIC, l’aula d’anglès, el pati amb zones de sorra i dues pistes poliesportives, un gimnàs amb zona de vestidors.