4. Instal·lacions

L’Escola disposa dels següents espais:

· aules ordinàries per nivell.

· aula d’especialitats: música, plàstica, aula ciència, informàtica…

· espais de treball en petit grup.

· aula de psicomotricitat.

· gimnàs.

· cuina i menjador.

· despatxos de direcció.

· dependències de l’AMPA.

· pati de Primària amb pistes poliesportives.

· pati d’Educació Infantil separat amb espais de joc.